058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Rekenhulp berekening NOW gepubliceerd

Op de website van het UWV vind je nu een rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze rekenhulp kun je gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW.
De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van elkaar. Daarom kun je in de rekenhulp voor beide aanvraagperiodes apart bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen.

Meer weten over salarizaken?