058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Rekenregels 2015 gepubliceerd

In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

In de rekenregels zijn ook de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot de uitkeringsbedragen opgenomen.

Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 januari 2015 met 0,44% verhoogd.
De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 199,15 per dag, op jaarbasis € 51.978,15. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 199,90 per dag, op jaarbasis € 51.976,00.

Meer weten over salarizaken?