058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Rekenregels vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Deze bedragen zijn in de rekenregels opgenomen.
In de rekenregels per 1 juli 2020 staan ook nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV. Werkgevers krijgen dit lage-inkomensvoordeel voor jongere werknemers van wie het gemiddelde uurloon over heel 2020 binnen deze grenzen ligt. Daarvoor is de leeftijd van de werknemer op 31 december van 2019 doorslaggevend.

Meer weten over salarizaken?