058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Salarisnorm 30% regeling

Per 1 januari 2014 zijn de salarisnormen voor de aanvraag van een 30%-regeling verhoogd. Een buitenlandse werknemer waarvoor een 30%-regeling aangevraagd wordt, dient minimaal € 36.378 exclusief de onbelaste vergoeding te verdienen. Voor jonge masters en promovendi die jonger zijn dan 30 jaar, geldt een verlaagde norm van € 27.653 per jaar exclusief de onbelaste vergoeding.

Meer weten over salarizaken?