058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Schade aan lease auto

De Belastingdienst kan een naheffingsaanslag opleggen voor de betaalde schade aan de lease auto die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de werknemer. Zorg er dit jaar nog voor dat deze schade wordt verhaald op de betreffende werknemer(s). Er geldt op deze regeling wel een uitzondering, namelijk als de lease auto op naam van de werkgever staat en de onderneming contractueel niet de mogelijk heeft om de boete of schade te verhalen en de overtreding niet het gevolg zijn van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.

Meer weten over salarizaken?