058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Specificaties voorlopige berekening Wtl uiterlijk 15 maart verzonden

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.
UWV stuurt uiterlijk 15 maart 2020 een voorlopige berekening tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) aan werkgevers die hier recht op hebben. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2019 die tot en met 31 januari 2020 zijn gedaan.
In het voorbeeld op deze pagina worden alle onderdelen van de berekening uitgelegd.
Controleer de berekening
Klopt de voorlopige berekening niet of mis je nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2019. Als je onjuistheden vindt, heb je tot en met 1 mei 2020 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2020 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die je uiterlijk 31 juli ontvangt.

Meer weten over salarizaken?