058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Tip: studenten- en scholierenregeling toepassen bij jonge vakantiewerkers

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Dit gaat bij sommige werkgevers gepaard met een rustigere periode binnen het bedrijf, maar bij andere werkgevers breekt er juist een drukkere periode aan waarin veel jongeren als vakantie- of oproepkrachten worden ingezet.
Voor studenten en scholieren bestaat een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling. Als u de regeling toepast, hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. U mag voor de berekening van de loonheffingen namelijk het kalenderkwartaal gebruiken in plaats van het werkelijke
loontijdvak. U houdt dan meestal minder of geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in.
De regeling geldt alleen voor de navolgende scholieren en studenten:

    • scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag
    • studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
    • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

 
Sectorpremie
Voor sommige sectoren geldt dat u uit mag gaan van de verlaagde premie. Het moet dan gaan om een arbeidsovereenkomst van maximaal acht aaneengesloten weken. De verlaagde premie geldt alleen voor de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf. Omdat deze premies voor uw rekening komen, levert dit u een voordeel op.
Bijverdiensten en de gevolgen voor de studiefinanciering en de kinderbijslag
U als werkgever kunt de vakantiekracht erop wijzen dat bijverdiensten gevolgen kunnen hebben voor de huidige studiefinanciering en/of kinderbijslag. In 2016 mag iemand met een studiefinanciering maximaal € 13.989,13 bij verdienen. Verdient de vakantiekracht meer dan dit bedrag, dan moeten de studiefinanciering en de reisproducten stopgezet worden.

Meer weten over salarizaken?