058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Subsidie voor leer-werkplek

Indien u momenteel voor één of meerdere werknemers afdrachtvermindering onderwijs toe past, dan moet u het vermoedelijk begin volgend jaar nog stellen zonder de nieuwe subsidie. De subsidie wordt namelijk achteraf uitgekeerd. Als de subsidie vooraf zou worden toegekend en het subsidieplafond wordt bereikt, zouden bepaalde werkgevers geen subsidie meer kunnen krijgen. Met de gekozen werkwijze wordt het beschikbare budget verdeeld over het totaal aantal leer-werkplekken. De minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft echter toegezegd dat dit in de buurt van de bestaande bedragen zal liggen.

Meer weten over salarizaken?