058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Vergeet de subsidie voor praktijkleren niet aan te vragen!

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen zo een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie draagt bij in de kosten voor de begeleiding van een leerling. De subsidie voor het studiejaar 2019-2020 kan je aanvragen van begin juni tot en met 16 september 2020 tot uiterlijk 17.00 uur. De voorwaarden per onderwijscategorie vind je op deze pagina.
maximale subsidie is € 2.700 per studiejaar, maar dat is niet gegarandeerd. Na 16 september a.s. besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Wanneer er meer aanvragen zijn ingediend, dan er op basis van de regeling gesubsidieerd kan worden, wordt de subsidie naar rato berekend.
Verder van belang
Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.
Bbl-leerwerkplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
Ben je erkend leerbedrijf in één van de genoemde sectoren en heb je BBL’ers vanaf het studiejaar 2019 – 2020 een leerwerkplek aangeboden? Dan heb je mogelijk recht op een extra subsidie. Het ministerie van Onderwijs heeft voor de komende 5 jaar ruim € 10 miljoen extra beschikbaar voor deze drie sectoren. Er kan dan ook sprake zijn van een extra bedrag bovenop het subsidiebedrag waarop aanspraak volgens de huidige Subsidieregeling praktijkleren gemaakt kan worden.
Aanvraag indienen
Om een aanvraag in te dienen heb je als werkgever een eHerkenning nodig. Houdt er rekening mee dat, wanneer je deze nog moet aanvragen, er een doorlooptijd van minimaal 7 werkdagen is. Salariszaken beschikt over een eHerkenning en kan deze aanvraag namens jouw bedrijf verzorgen. De kosten bedragen € 60,- exclusief BTW per aanvraag. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, vul dan onderstaand formulier in.
[contact-form-7 id=”11442″ title=”Subsidie-aanvraag”]
 

Meer weten over salarizaken?