058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Subsidies

Voor het aannemen van personeel zijn er subsidies in de vorm van fiscale regelingen en loondispensaties. Er zijn regelingen voor het in dienst nemen van een werknemer uit een uitkeringssituatie of een werknemer met een beperking.
Met de Subsidiecalculator kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Meer weten over salarizaken?