058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Belastingplan 2016 op losse schroeven

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die aanslagen worden volgende week verstuurd met de percentages en bedragen uit het Belastingplan van Prinsjesdag. Een automatische tussentijdse correctie is niet mogelijk, aldus Wiebes.
Als het plan niet doorgaat, wat dus half december moet blijken, zijn die vier miljoen aanslagen dus onjuist. Mensen krijgen dan in 2016 meer terug van de Belastingdienst of betalen over dat jaar minder dan moet. Dat moet dan in 2017 worden verrekend. Mensen kunnen daarop anticiperend wel begin volgend jaar zelf hun aanslag aanpassen. In de praktijk doen echter maar weinig mensen dat.
Loonbelasting die in de eerste maanden van 2016 te weinig wordt geheven, zal waar mogelijk in de rest van volgend jaar al worden ingehaald. Dat betekent dat werknemers vanaf april 2016, zoals Wiebes het uitdrukt, “een negatief loonstrookjeseffect kunnen ervaren”.
eric-wiebes-470x340
Datum: 19 november 2016

Noodzakelijke apparatuur

De definitie van wat er precies bedoeld wordt met het noodzakelijkheidscriterium wordt in het Belastingplan 2015 uitgelegd. Voor communicatie- en computerapparatuur geldt dat als ze nodig zijn voor het uitvoeren van het werk valt de apparatuur onder het noodzakelijkheidscriterium. Een aanvulling is dat niet alleen de apparatuur onder het criterium vallen, maar ook de vergoedingen en verstrekkingen die er direct verband mee houden. Onder noodzakelijke gereedschappen vallen alle gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van werkzaamheden nodig zijn. Ze worden gebruikt om iets te maken, repareren of controleren en kunnen meerdere keren gebruikt worden. Werkkleding en kantoormeubilair vallen niet onder deze definitie.

Geen rentevoordeel meer bij lening voor woning

Minister Dijsselbloem van Financiën wil in het Belastingplan 2015 het rentevoordeel bij een lening voor een woning van werkgever aan werknemer beëindigen. Het is nu nog zo dat de inhoudingsplichtige het voordeel niet hoeft bij te tellen bij het loon. Er is inmiddels het één en ander veranderd in de eigenwoningregeling waardoor er verschil kan ontstaan tussen de loonheffing en de inkomstenbelasting (beperking van de renteaftrek eigen woning in de inkomstenbelasting). Hierdoor loopt de staat inkomsten mis.

In 2014 bijdrage ZVW lager

De bijdrage ZVW zal in 2014 omlaag gaan. Vermoedelijk worden de nieuwe percentages op Prinsjesdag in het Belastingplan bekend gemaakt worden. Uit een recente evaluatie is gebleken dat de ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW tot extra inkomsten hebben geleid. In 2014 worden die weer teruggesluisd naar de werkgevers door een lager tarief voor de ZVW.

Werkbonus via de salarisadministratie

In de Fiscale Verzamelwet 2013 die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden door de ministerraad, staat een voorstel voor het invoeren van de werkbonus in de Wet op de loonbelasting. In het Belastingplan 2013 was dit voorstel al opgenomen. Vanaf 2014 kunt u in de salarisadministratie de heffingskorting voor oudere werknemers (werkbonus) toepassen. De werknemer hoeft deze heffingskorting dan niet meer via de voorlopige aanslag van de Belastingdienst te laten lopen.