058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wil je nooit meer cao- en pensioenwijzigingen missen? Dat kan met onze nieuwste koppeling!

Heb je soms ook moeite de juiste informatie te krijgen over de cao- en pensioenwijzigingen die bij jouw bedrijf of klanten van toepassing zijn? En kom je hierdoor soms te laat achter bepaalde wijzigingen? Dan hebben wij nu de oplossing! Onze software is vanaf nu met de zeer uitgebreide cao database van 2Xplain te koppelen.
Deze database bevat alle beschikbare informatie over cao’s in Nederland die voorkomen op de cao-codelijst die wordt gehanteerd door de Belastingdienst en het CBS. Informatie en uitgebreide documentatie over onder andere:

  • Principeakkoorden;
  • Aanmeldingen in de Staatscourant;
  • Algemeen Verbindend Verklaringen door het Ministerie van SZW;
  • Loonmutaties op verschillende niveaus.

Deze informatie wordt dagelijks geactualiseerd. Daarnaast zijn alle verplicht gestelde pensioenregelingen opgenomen. De cao-dossiers bevatten een uitgebreid archief aan informatie, tot zeker 7 jaar terug.
Dit betekent dat je niet langer hoeft te zoeken of en zo ja wanneer er sprake is van loonstijgingen, eenmalige uitkeringen, eindejaarsuitkeringen of bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen. Je wordt met e-mailalerts automatisch op de hoogte gebracht. Dat scheelt tijd en handmatige administratie. Bovendien kan het jou/jouw klant nog meer ontzorgen. Alles is op één centrale plek te vinden!

Wat krijg ik?

Elke keer wanneer er op het terrein van jouw salarisadministratie (of van jouw klanten) cao- en pensioenwijzigingen zijn worden er alerts vanuit de cao database verstuurd. Deze alerts kan je aanpassen van volledige informatie naar uiterst specifieke informatie. Hiervoor moet je jouw account eenmalig inrichten. Daarna wordt je bij mutaties per e-mail volledig geautomatiseerd op de hoogte gebracht. Vervolgens kan je op de betreffende cao-dossierpagina de details bekijken.

Wat kost het?

Deze service is in de vorm van de volgende abonnementen:

  • bij één debiteur/bedrijf bedraagt het tarief per gebruiker € 10,- per maand;
  • bij meerdere debiteuren bedraagt het tarief per gebruiker € 25,- per maand.

Wanneer onder één debiteur bijvoorbeeld vier bedrijven zijn gekoppeld (met één gebruiker) betaal je nog steeds € 10,- per maand. Deze kosten worden tegelijk met de kosten van de salarisadministratie berekend. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Hoe meld ik me aan?

Het enige wat wij nodig hebben is de naam en het e-mailadres van degene die de alerts moet ontvangen. Indien gewenst kan je per debiteur/bedrijf meerdere personen koppelen. Wanneer je meerdere debiteuren (klanten) hebt die hiervoor in aanmerking komen dan ontvangen wij graag per debiteur de naam en het bijbehorende e-mailadres.
Gebruik daarvoor het formulier onderaan deze pagina.

Nabetaling ORT over verlof in onderhandelaarsakkoord VVT

Op vrijdag 14 oktober 2016 hebben de vakbonden NU’91, CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe CAO in de verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In het akkoord hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over de ORT over verlofdagen, zowel voor toekomstige verlofdagen als voor de ORT over verlofdagen over de afgelopen vijf jaar. Afgesproken is dat vanaf januari 2017 medewerkers ORT uitbetaald krijgen over de vakantie- en verlofuren en dat er voor iedere individuele medewerker die de afgelopen vijf jaar ORT heeft ontvangen een nabetaling zal plaatsvinden over mogelijk te weinig ontvangen ORT. Aan die medewerkers zal een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden met daarin een afkoopsom. De werknemer die de overeenkomst ondertekent ziet af van verdere loonvorderingen in dat verband.
CNV Zorg & Welzijn heeft een tool ontwikkeld waardoor u kunt uitrekenen of u recht heeft op achterstallige onregelmatigheidstoeslag (ORT). De rekentool is voor iedereen toegankelijk, u hoeft geen lid te zijn of in te loggen.

Datum: 8 november 2016
 

Achterstand nieuwe cao’s loopt op

Het cao-seizoen 2014 verloopt nog altijd moeizaam. Dit jaar zijn tot nu toe 212 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, 88 minder dan gebruikelijk. De achterstand loopt steeds verder op, stelt werkgeversorganisatie AWVN vast.

Een teleurstellende ontwikkeling, vindt de organisatie. Zij wijst er in dat verband op dat het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar een ,,forse” koopkrachtstijging voorziet als gevolg van overheidsbeleid en lage inflatie. Dat zou juist de looneisen van de vakbonden minder hard kunnen maken en daarmee de druk op de cao-onderhandelingen verminderen, aldus AWVN in een maandbericht.

In juli sloten werkgevers met de vakbonden 23 nieuwe cao’s af tegen 36 in dezelfde maand vorig jaar. De gemiddeld afgesproken loonstijging bedroeg 1,65 procent en lag daarmee lager dan in de maanden mei en juni.

AWVN verklaart dit doordat in juli vooral cao’s tot stand kwamen in overheid gerelateerde sectoren en in de dienstverlening. Sinds circa twee jaar blijven de loonafspraken in deze op het binnenland georiënteerde sectoren achter bij die in exportgerichte, industriële sectoren. In mei en juni kwamen juist veel industrie-cao’s tot stand.

Voor 2014 zit de gemiddeld overeengekomen loonstijging tot nu toe op 1,63 procent.
Er wachten dit jaar ongeveer 500 cao’s op vernieuwing.

Loonkostensubsidie Participatiewet 2014

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de hoofdlijnen van de Participatiewet klaar. Mocht u  volgend jaar een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, dan dient u het gebruikelijke salaris te betalen: het minimumloon of het loon dat bij CAO is bepaald. Daarna wordt de arbeidsproductiviteit van de medewerker bepaald. Dit percentage bepaalt de loonwaarde.  Volgens de nieuwe wet krijgt u een loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon, met een maximum van 70% van het minimumloon. Als u op grond van de CAO meer loon moet betalen dan het minimumloon dan is dat voor rekening van de werkgever. Deze wet zou in 2014 in moeten gaan. Wij houden u op de hoogte.

Noem CAO niet bij naam in AO

In een arbeidsovereenkomst is het verstandig om indien er een CAO van toepassing is deze bij naam te noemen. Indien de bedrijfsactiviteiten zouden wijzigen en de werkgever hierdoor onder een andere CAO komt te vallen zouden er feitelijk twee CAO’s van toepassing zijn op deze werknemer. Het is dus verstandig om de CAO niet bij naam te noemen in de arbeidsovereenkomst.