058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

AOW-leeftijd vanaf 2022 verhoogd

De AOW-leeftijd gaat in 2022 verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67, een jaar later wordt dat 67 jaar en drie maanden, zo heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aangekondigd. Reden daarvoor is de stijgende levensverwachting. De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn.
In 2012 is afgesproken dat de pensioenleeftijd automatisch met drie maanden omhoog gaat als de levensverwachting stijgt. Daarbij is de basisregel dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen. Zo’n automatische verhoging moet vijf jaar van tevoren worden aangekondigd.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering mogelijk is voor mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Het gaat daarbij om mensen met een laag inkomen, die al deelnemen aan vut of prepensioen.

CBS: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie.
In 2014 waren 38 van de duizend werknemers ziek. Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag. In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet verbetering poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent en veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet. De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald, tot onder de 4 procent in 2014. Dit houdt mogelijk verband met het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.
UWV kantoor

In 2016 nog geen hogere pensioenrichtleeftijd

Dit voorjaar gaf staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste Kamer aan dat de pensioenrichtleeftijd – gezien de ontwikkeling van de levensverwachting – per 2016 waarschijnlijk naar 68 jaar gaat stijgen.

Onlangs zei hij echter in een interview met het Financiële Dagblad het omgekeerde: uit de prognose die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind 2013 afgaf voor de ontwikkeling van de levensverwachting zou blijken dat zo’n verhoging helemaal niet in de lijn der verwachting ligt.

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die pensioenaanbieders als eindpunt moeten nemen voor de opbouw van pensioen via de werkgever. Per 1 januari 2014 is deze in één klap gestegen van 65 naar 67 jaar. De afspraak is dat hij voortaan gekoppeld is aan de levensverwachting. Als die stijgt, moet de pensioenrichtleeftijd dus mee omhoog.

Voor pensioenaanbieders is zo’n verhoging van de pensioenrichtleeftijd een flinke klus. Ze moeten immers alle lopende pensioenregelingen herberekenen. Om die reden is afgesproken dat een volgende verhoging van de pensioenrichtleeftijd altijd minimaal een jaar van tevoren wordt aangekondigd. Als Wiebes de verhoging per 2016 niet dit jaar bekendmaakt, kan deze dus pas per 2017 plaatsvinden.

 pensioen-500-x-205

Meer ziekteverzuim voor grote ondernemingen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het ziekteverzuim in Nederland voor 2013 uitgekomen op 3,9%. Opvallend is de stijging van het ziekteverzuim naar mate de onderneming groter wordt. Het ziekteverzuimpercentage van een onderneming tot 10 werknemers is 1,6%, 10 tot 100 werknemers 3,4% en vanaf 100 werknemers komt het percentage uit op 4,7%.

Loonkosten stijgen

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft haar onderzoek naar contractuele loonkosten gepubliceerd. Tussen 2000 en 2012 zijn de loonkosten met ruim 35% gestegen. Dat brengt ons internationaal niet in een gunstige concurrentiepositie.

Bron: CBS