058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Eerste drie jaar geen gebruikelijk loon

Vanaf 2017 hoeft een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zich zelf gedurende de eerste drie jaar niet meer het gebruikelijk loon te betalen. Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend gemaakt. Een DGA dient zich echter wel minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Nu is het ook al mogelijk om een DGA minder dan het gebruikelijk loon te betalen. Echter dient u wel toestemming van de Belastingdienst hiervoor te krijgen.
Meer nieuws: lees hier
d.d. 2-6-2016

Hoogste loon voor DGA

Binnen de onderneming dient een DGA altijd meer te verdienen dan het best betaalde personeelslid. Werkt een DGA parttime en verdient hij daardoor minder dan het best betaalde personeelslid, dan moet hij dit kunnen aantonen. Kan de DGA dit niet, dan kan de inspecteur van de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen.

Doorbetaaldloonregeling 2013

De hoofdwerkgever is bij een doorbetaaldloonregeling verantwoordelijk voor de Zorgverzekeringswet. De werkgeversheffing of de bijdrage dient dus via de hoofdwerkgever verloond te worden. Dit stond namelijk niet duidelijk in het Handboek Loonheffingen en is daardoor aangepast door de Belastingdienst. De doorbetaaldloonregeling wordt vaak gebruikt voor DGA’s (directeuren-grootaandeelhouders) die voor verschillende BV’s werken.

Gebruikelijk loon 2013

In 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor de DGA naar € 43.000 per jaar.
Dit is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang.
Daarvan is sprake als de DGA (directeur-grootaandeelhouder) of zijn partner:

  • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
  • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
  • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

Een DGA moet in dat geval een loon krijgen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij uitvoert. Zijn loon mag niet lager uitvallen dan € 43.000 per jaar.
DGA afwijkend loon
In de volgende gevallen mag het loon van de DGA afwijken van het gebruikelijk loon.
Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een lager loon dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. De winstsituatie van de B.V. kan zodanig zijn dat het gebruikelijk loon niet betaald kan worden. Ook parttime werken kan een reden zijn voor een afwijkend loon. Maar het loon kan ook hoger zijn dan het gebruikelijk loon. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGA in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere loon met een ondergrens van € 43.000 of aan het loon van meestverdienende werknemer in de onderneming.