058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Geen pseudo-eindheffing hoog loon in 2014

Het voornemen van het kabinet om in 2014 extra te besparen door onder meer de pseudo-eindheffing hoog loon nog een jaar te laten gelden, is na een maand alweer van de baan.
In 2014 hoeft uw onderneming dus geen 16% werkgeversheffing hoog loon te betalen over het loon van de werknemers dat in 2013 de € 150.000 overstrijgt.
De maatregelen uit het Sociaal Akkoord moeten nog wel worden goedgekeurd door de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarna moeten ze in wetgeving worden verwerkt en dan nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.