058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Gebruikelijk loon stijgt in 2014

Indien u een aanmerkelijk belang in een BV heeft en werkt voor die BV dan moet u rekening houden met het gebruikelijk loon. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Voor 2014 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 44.000. Dat is € 1.000 meer dan in 2013. Wilt u een lager loon toepassen, dan moet u aannemelijk maken dat dit gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Indien dat niet lukt, moet u toch uitgaan van het minimale bedrag van € 44.000 (2014). Blijkt nu dat juist een hoger loon gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen, dan is het gebruikelijk loon het hoogst van de volgende bedragen: 70% van het hogere gebruikelijke loon of het loon van uw meestverdienende werknemer of die van een aan u verbonden vennootschap. Dit loon moet in 2014 dan wel minstens € 44.000 bedragen.

Gebruikelijk loon opgerekt

Op 8 maart 2013 heeft de kantonrechter in Den Haag besloten dat het begrip gebruikelijk loon opgerekt wordt. In dit geval werd een tandarts toegestaan ook pensioenpremie en levenslooppremie tot het loon te rekenen. Lees meer.

Gebruikelijk loon 2013

In 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor de DGA naar € 43.000 per jaar.
Dit is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang.
Daarvan is sprake als de DGA (directeur-grootaandeelhouder) of zijn partner:

  • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
  • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
  • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

Een DGA moet in dat geval een loon krijgen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij uitvoert. Zijn loon mag niet lager uitvallen dan € 43.000 per jaar.
DGA afwijkend loon
In de volgende gevallen mag het loon van de DGA afwijken van het gebruikelijk loon.
Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een lager loon dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. De winstsituatie van de B.V. kan zodanig zijn dat het gebruikelijk loon niet betaald kan worden. Ook parttime werken kan een reden zijn voor een afwijkend loon. Maar het loon kan ook hoger zijn dan het gebruikelijk loon. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGA in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere loon met een ondergrens van € 43.000 of aan het loon van meestverdienende werknemer in de onderneming.