058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Transitievergoeding en schuld onderneming

Wanneer een werknemer na een dienstverband van 2 jaar of langer vrijwillig ontslag bij u neemt dan heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Is de werkgever nalatig geweest of heeft deze verwijtbaar gehandeld dan heeft de werknemer wel recht op een transitievergoeding. U als werkgever heeft dan schuld aan het niet verlengen van het contract van de werknemer. De werknemer neemt in dit geval niet meer vrijwillig ontslag. Er zal jurisprudentie moeten worden opgebouwd over wanneer hiervan dan sprake is.

Wijzigingen afspiegelingsbeginsel

Als uw onderneming binnenkort om bedrijfseconomische redenen werknemers moet ontslaan, geldt vanaf 1 april 2014 dat u eerst afscheid moet nemen van alle AOW-gerechtigden en daarna pas het afspiegelingsbeginsel verder toepast.

Als er meer AOW-gerechtigden in een functiegroep vallen dan er in die groep ontslagen moeten worden, komt de AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking voor ontslag. Als er juist meer werknemers moeten worden ontslagen dan er AOW-gerechtigden zijn, past u vervolgens de normale regels van het afspiegelingsbeginsel toe.

Geen pseudo-eindheffing hoog loon in 2014

Het voornemen van het kabinet om in 2014 extra te besparen door onder meer de pseudo-eindheffing hoog loon nog een jaar te laten gelden, is na een maand alweer van de baan.
In 2014 hoeft uw onderneming dus geen 16% werkgeversheffing hoog loon te betalen over het loon van de werknemers dat in 2013 de € 150.000 overstrijgt.
De maatregelen uit het Sociaal Akkoord moeten nog wel worden goedgekeurd door de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarna moeten ze in wetgeving worden verwerkt en dan nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.