058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

De belangrijkste onderwerpen van Prinsjesdag 2015

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2016 bekendgemaakt.Wat heeft Prinsjesdag voor de salarisadministrateur in petto?
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet:

  • Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt
  • Werkgeversheffing ZVW naar 6,75%
  • Arbeidskorting wordt extra verhoogd
  • WBSO en RDA worden samengevoegd
  • Tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaan omlaag
  • Per 2019 alleen nog 4% en 22% bijtelling
  • Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt
  • Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen
  • Langer kraamverlof voor vaders

   
  Gemiddeld genomen gaan mensen met een baan er 2,6 procent op vooruit. De koopkracht van alleenstaanden met een minimumloon stijgt met 5,3 procent het hardst. AOW’ers en uitkeringsgerechtigden kunnen een kleine plus en in sommige gevallen een min verwachten.

  Wij zullen de komende tijd de begroting voor 2016 verder toelichten in onze nieuwsartikelen.
  306200p445EDNthumb673Prinsjesdag

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt in 2015

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing) wordt verlaagt van 7,5% (2014) naar 6,95%. Het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage wordt verlaagt van 5,4% (2014) naar 4,85%. De nominale premie stijgt vermoedelijk naar gemiddeld 1.211 euro in 2015 (2014 was dit nog 1.101 euro). Een deel van de premiestijging volgt uit de overheveling uit de AWBZ. Het grootste deel valt toe te schrijven aan de verhouding tussen wat mensen zelf aan zorgpremie betalen en het deel dat via de werkgever loopt: de inkomensafhankelijke bijdrage. Doordat de verzekeraars de zorgpremie in 2014 lager hebben vastgesteld, hebben werkgevers het afgelopen jaar te veel betaald. Dit wordt nu rechtgetrokken waarmee de geldende 50/50-verdeling hersteld wordt.
d.d. 22-09-2014

Bijdrage ZVW 2014

De bijdrage Zorgverzekeringswet daalt in 2014 van 5,65% naar 5,4%. De hoogte van de werkgeversheffing ZVW voor 2014 is nog niet bekend. Uit eerdere evaluatie blijkt dat deze werkgeversheffing in 2014 lager zal uitvallen dan het huidige percentage (7,75%).

Vergoeding auto en bijtelling

U moet ervoor zorgen dat de reiskostenvergoeding die u aan uw werknemer vergoedt niet zo ruim is dat u alle autokosten van de werknemer vergoedt. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van een verkapte auto van de zaak, met alle gevolgen van dien. Indien de reiskostenvergoeding wel alle autokosten van de werknemer dekt, dan dient u ook een bijtelling voor privé gebruik auto bij het loon te tellen. De auto van de zaak is grondslag voor de werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet, de kosten hiervan kunnen flink oplopen.

Geen pseudo-eindheffing hoog loon in 2014

Het voornemen van het kabinet om in 2014 extra te besparen door onder meer de pseudo-eindheffing hoog loon nog een jaar te laten gelden, is na een maand alweer van de baan.
In 2014 hoeft uw onderneming dus geen 16% werkgeversheffing hoog loon te betalen over het loon van de werknemers dat in 2013 de € 150.000 overstrijgt.
De maatregelen uit het Sociaal Akkoord moeten nog wel worden goedgekeurd door de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarna moeten ze in wetgeving worden verwerkt en dan nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.