058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werknemer zwanger en ziek?

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkering voor haar aan. U ontvangt de uitkering van UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon aan uw werknemer door.
Als uw werknemer ziek is tijdens of na haar zwangerschap, gelden verschillende regels. Dit heeft te maken met de oorzaak van haar ziekte.
Wij hebben een aantal scenario’s uitgewerkt in een whitepaper.
Deze kunt u hier downloaden.

 

 
Datum: 2 juni 2017

Wet Werk en Zekerheid per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 gaan de eerste wijzigen In de Wet Werk en Zekerheid in. Houdt de wijzigingen in de gaten want voordat u het weet is uw personeel vast bij u in dienst of bent u ze een vergoeding verschuldigd. Hieronder ziet de belangrijkste wijzigingen per 1-1-2015:

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft’. Is dit het geval, dan moet u in het concurrentiebeding aangeven waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig.
  • Heeft een werknemer een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat eindigt van rechtswege? Dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Komt u de aanzegtermijn niet na dan bent u een vergoeding verschuldigd.

Werknemer krijgt bedenktijd na tekenen ontslag

Sluit uw onderneming een vaststellingsovereenkomst met een werknemer, dan krijgt deze werknemer per 1 juli 2015 een bedenktijd van twee weken. Hij kan in die periode terugkomen op zijn ontslaginstemming. Als u de werknemer hier niet tijdig schriftelijk over informeert, wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken.

U moet uw werknemer binnen twee werkdagen na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst wijzen op deze bedenktermijn. U kunt dit ook opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Ook als de werknemer niet een vaststellingsovereenkomst ondertekent, maar schriftelijk instemt met de opzegging, moet u hem binnen twee werkdagen op de bedenktermijn wijzen. Als een werknemer tijdens de bedenktijd besluit dat hij toch bij uw onderneming wil blijven werken, kan hij de nietigheid van het ontslag inroepen. De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan, zijn dan niet meer geldig.

Onderbouw concurrentiebeding

U mag per 1 juli 2014 alleen nog bij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U dient dit belang te onderbouwen in het concurrentiebeding. Het gaat dan meestal om zeer specifieke informatie of kennis die niet bij de concurrent mag belanden. De werknemer kan naar de rechter stappen, als hij het niet eens is met het belang. Dit geldt alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die u afsluit na 1 juli 2014.

Aandachtspunt verhalen premie WHK

Verhaalt u als werkgever 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (ziektewet). Het gedeelte voor de ziektewet mag u niet verhalen op de werknemer. Op de beschikking voor de WGA-premie in 2014 zullen de verschillende componenten afzonderlijk worden weergegeven.

Schade aan lease auto

De Belastingdienst kan een naheffingsaanslag opleggen voor de betaalde schade aan de lease auto die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de werknemer. Zorg er dit jaar nog voor dat deze schade wordt verhaald op de betreffende werknemer(s). Er geldt op deze regeling wel een uitzondering, namelijk als de lease auto op naam van de werkgever staat en de onderneming contractueel niet de mogelijk heeft om de boete of schade te verhalen en de overtreding niet het gevolg zijn van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.

Boetes verhalen op de werknemer

Indien u als werkgever dit jaar verkeersboetes heeft betaald die door een werknemer met een ter beschikking gestelde auto zijn veroorzaakt, zorg er dan voor dat u deze boetes alsnog verhaald op de betreffende werknemer(s). De boete kan bij en eventueel boekenonderzoek worden aangemerkt als loon. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag opleggen over de gebruteerde boete plus heffingsrente.

Geschenkenregeling

Indien u nog niet bent overgestapt op de WKR (werkkostenregeling), mag u per jaar € 70,- onbelast schenken aan uw werknemers. U neemt de loonbelasting en premies voor uw rekening waardoor de werknemer het geschenk niet op zijn loonstrook ziet. Financieel merkt uw werknemer er dus niets van. U betaalt een vast belastingtarief van 20% over dat geschenk. Let op: het cadeau mag geen envelop met geld zijn.

WGA premie verhalen op werknemer 2014

Indien u 50% van de WGA premie op de werknemer verhaalt, moet u er rekening mee houden dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (ziektewet). Het gedeelte voor de ziektewet mag u niet verhalen op de werknemer. Op de beschikking voor de WGA-premie in 2014 zullen de verschillende componenten afzonderlijk worden weergegeven.