058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werkkostenregeling WKR

Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder voor iedereen en dit leidde vaak tot discussie
met de Belastingdienst en tot jurisprudentie. Vervolgens kwam de overheid met nieuwe (reparatie)wetgeving.
Na een overgangsregeling van enkele jaren, waarin werkgevers konden kiezen tussen de bestaande wetgeving en de nieuwe werkkostenregeling, is sinds 1 januari 2015 het toepassen de werkkostenregeling verplicht. In deze whitepaper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Wij gaan in deze whitepaper uit van de regelingen zoals deze nu zijn bepaald voor 2020.
Download hier de gratis whitepaper

Kerstpakket belast of onbelast?

U mag als werkgever onbelast een kerstpakket aan werknemers geven met de kerstdagen. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd.
Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst geen loon wanneer het aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
 2. De werkgever geeft geen geld of een waardebon.
 3. De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25.

Wanneer de waarde van een kerstpakket boven de €25,- euro uitkomt, voldoet het dus niet aan de voorwaarden en mag het niet onbelast vergoed worden. In dat geval zou het wel bij de werknemer belast moeten worden.
 

Werkkostenregeling

Omdat het niet gebruikelijk is om een geschenk bij de werknemer te belasten, is het natuurlijk altijd nog mogelijk om het in de WKR te stoppen. Hierdoor is het kerstpakket alsnog onbelast wanneer het in de vrije ruimte past. Mocht er geen vrije ruimte meer zijn, dan betaalt u 80% eindheffing over het meerdere.
 

Consumptie op de werkplek

Wanneer u als werkgever een kerstbrood op de werkplek verstrekt om direct op te eten en het niet onder een maaltijd valt, is de chocoladeletter ook onbelast. Dat is namelijk een nihilwaardering.

Werkgevers benutten vrije ruimte WKR niet volledig

Werkgevers in Nederland laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.
Dat blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen.
Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

 1. Angst om het budget te overschrijden (44 procent)
 2. Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35 procent)
 3. Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11 procent)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari 2015 verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.
“De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree.
“Vaak weet men niet van de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie binnen de huidige regeling. Door kennis te nemen van de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen.
Meer informatie over de werkkostenregeling vindt u in onze whitepaper.
stagiair-ontbreekt-in-cao
Datum: 15 oktober 2015

De belangrijkste onderwerpen van Prinsjesdag 2015

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2016 bekendgemaakt.Wat heeft Prinsjesdag voor de salarisadministrateur in petto?
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet:

  • Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt
  • Werkgeversheffing ZVW naar 6,75%
  • Arbeidskorting wordt extra verhoogd
  • WBSO en RDA worden samengevoegd
  • Tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaan omlaag
  • Per 2019 alleen nog 4% en 22% bijtelling
  • Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt
  • Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen
  • Langer kraamverlof voor vaders

   
  Gemiddeld genomen gaan mensen met een baan er 2,6 procent op vooruit. De koopkracht van alleenstaanden met een minimumloon stijgt met 5,3 procent het hardst. AOW’ers en uitkeringsgerechtigden kunnen een kleine plus en in sommige gevallen een min verwachten.

  Wij zullen de komende tijd de begroting voor 2016 verder toelichten in onze nieuwsartikelen.
  306200p445EDNthumb673Prinsjesdag

Toch locatieonderscheid bij personeelsfeesten onder WKR

Het locatieonderscheid bij personeelsfeesten- of uitjes blijft onder de werkkostenregeling(WKR) bestaan. Dit blijkt uit recent gepubliceerde aanvullende vragen en antwoorden naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst. Dat meldt PricewaterhouseCoopers. Maaltijden en consumpties in het kader van een extern gehouden personeelsfeest met een consumptief karakter, zijn volgens de Belastingdienst (toch weer) niet vrijgesteld. De werkgever kan deze kosten wel in het forfait onderbrengen.
Op werkplek of externe locatie. Om de totale kosten van een personeelsfeest goed in te kunnen schatten, is het van belang om de fiscale gevolgen van het feest in kaart te brengen. In dat kader is goed te beseffen dat een personeelsfeest op de werkplek in de regel fiscaal vriendelijker wordt behandeld dan een feest op een externe locatie. Het verschil zit met name in de behandeling van maaltijden, consumpties en andere voorzieningen. Ook het programma van de dag speelt weer meer een rol bij de fiscale consequenties.
Handboek Loonheffingen
In het Handboek Loonheffingen 2015 is het standpunt geformuleerd dat de kosten van een personeelsfeest op een externe locatie in zijn geheel tot het loon behoren (en tevens door de werkgever ten laste van het werkkostenbudget mogen worden gebracht). Vervolgens gaf de Belastingdienst in het webinar een soepelere uitleg: consumpties en maaltijden in het kader van een extern gehouden personeelsfeest mochten onbelast op basis van de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten. Uit de meeste recente vragen en antwoorden kan de conclusie worden getrokken dat de Belastingdienst terugkeert naar de tekst van het Handboek. Een gerichte vrijstelling voor verblijfskosten blijft – afhankelijk van de programma – echter onder voorwaarden mogelijk
.

Mogelijk versoepeling personeelsuitjes onder de WKR

Bij personeelsuitjes op een externe locatie komen in de toekomst waarschijnlijk minder kosten ten laste van de vrije ruimte. Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor consumpties tijdens zo’n feest of uitje nu alleen onbelast blijven als ze op de werkplek worden genuttigd.
Voor de fiscale behandeling van een personeelsfeest of -uitje maakt het onder de WKR uit of het feestje plaatsvindt op de werkplek of buiten de deur. Voor hapjes en drankjes op de werkplek geldt namelijk een nihilwaardering, waardoor ze niet van de vrije ruimte snoepen. Als de werknemers tijdens een personeelsuitje op kosten van de baas eten en drinken buiten de werkplek, moeten de kosten hiervoor echter wel ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Het ziet er echter naar uit dat de Belastingdienst de regels voor bedrijfsuitjes en -feesten buiten de werkplek gaat versoepelen. Als een evenement in het kader van de dienstbetrekking op een externe locatie plaatsvindt, geldt dan de gerichte vrijstelling voor reis- en tijdelijke verblijfskosten. Dat betekent dat de reiskosten van en naar het uitje niet van de vrije ruimte snoepen en een eventuele overnachting ook niet. Ook de hapjes en drankjes hoeft u niet ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van uw onderneming te brengen.
Let op! Als u als onderdeel van de personeelsdag met de werknemers gaat paintballen, salsadansen, boerengolfen, cocktails mixen, karten of schilderen, zijn de kosten hiervan wel belast loon. Die moet u dus bij het loon van de werknemer tellen of onderbrengen in de vrije ruimte. Bij deze onderdelen staat het amusement centraal. Onderdelen van de personeelsdag die voornamelijk een zakelijk karakter hebben – zoals een studie-ochtend of strategiebespreking – kunnen onder de gerichte vrijstelling voor cursussen en congressen vallen.
Het is dus zaak om van de kosten van uw personeelsdagen gesplitste facturen in uw administratie te bewaren. Zo is van de kosten die u als eindheffingsloon heeft aangewezen altijd duidelijk welk deel u uiteindelijk ook werkelijk ten laste van de vrije ruimte moet laten komen.

Parkeerplaats in de omgeving van de werkplek is onbelast

De werkgever mag een werknemer onbelast een parkeergelegenheid bij de werkplek ter beschikking stellen als hij voor deze werkplek verantwoordelijk is op grond van de Arbowet. Een werkplek kan ook de parkeergarage op het bedrijfsterrein zijn of een andere parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek.
Onbelast ter beschikking stellen
Een parkeergarage of parkeerplaats op het bedrijfsterrein mag de werkgever dus onbelast ter beschikking stellen, maar een parkeerplaats bij de werkplek van een klant of in een willekeurige parkeergarage niet.
Verantwoordelijk voor parkeergelegenheid
Als werknemers een andere parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek gebruiken, dan maakt deze ook deel uit van de werkplek als de werkgever verantwoordelijk is voor die parkeergelegenheid. Als door nalatigheid van de werkgever bijvoorbeeld de auto van de werknemer beschadigd raakt, kan de werknemer de werkgever dan met succes aansprakelijk stellen. Deze parkeergelegenheid mag de werkgever onbelast ter beschikking stellen.

Klik hier voor informatie in het Handboek Loonheffingen 2015.

Tablet is communicatiemiddel

Een iPad of tablet is volgens het gerechtshof in Amsterdam een communicatiemiddel. Volgens het Gerechtshof in Amsterdam heeft een iPad of tablet kenmerken van zowel een communicatiemiddel als van een computer. Echter is de iPad of tablet te beperkt te gebruiken als computer. Door het touchscreen zijn de invoer mogelijkheden te beperkt. Onder de werkkostenregeling is een van de voorwaarden dat de werkgever altijd eigenaar blijft. Is dit niet het geval dan valt de iPad of tablet altijd onder de vrije ruimte. Vanaf 2015 mag de iPad of tablet alleen nog onbelast ter beschikking worden gesteld indien deze noodzakelijk is voor de dienstbetrekking (noodzakelijkheidscriterium).

Werkkostenregeling

Let u er op dat u zich voorbereidt op de werkkostenregeling? Vanaf 2015 gaat deze in vereenvoudigde vorm definitief door (zie ook ons eerdere nieuwsartikel). Analyseer van te voren goed wat er onder de WKR valt en wat niet. Zorg er voor dat u weet wat voor budget u heeft en of u eventueel nog ruimte over heeft. In dat geval heeft u nog mogelijkheden om fiscaal vriendelijk nieuwe regelingen te implementeren. Vanaf 2015 is de WKR verplicht!