058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Termijn aanvraag LKV aangepast

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt 1 van de voorwaarden om een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen. De termijn kalendermaand verandert dan in de termijn maand. Hierdoor kunnen meer doelgroepverklaringen LKV worden toegewezen. De wetswijziging geldt per 1 januari 2019 en gaat niet met terugwerkende kracht in. Reeds verstrekte doelgroepverklaringen LKV blijven in stand en in 2018 afgewezen aanvragen worden niet herzien. Hiervoor gelden immers nog dezelfde regels als ten tijde van de afwijzing.
UWV
De werkwijze van UWV wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 wel alvast aangepast, vooruitlopend op de wetwijziging. UWV zal vanaf 1 oktober a.s. anticiperen op de nieuwe regels.

Meer weten over salarizaken?