058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Tijdelijk contract verandert

Er zijn een aantal aanpassingen opgenomen in het sociaal akkoord ten aanzien van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten ongeacht de lengte mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen opeenvolgend niet langer dan 2 jaar mogen uren. Wel kan dit per CAO worden opgerekt naar 4 jaar (?). Indien een arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden wordt opgevolgd dan telt de termijn door. Dit moet allemaal nog in wetgeving veranderd worden.

Meer weten over salarizaken?