058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Tijdelijke contracten

Tijdelijke contracten

Als u nu tijdelijke contracten afsluit met de bedoeling deze zo lang mogelijk te verlengen dan is het raadzaam het eerste contract te laten eindigen op 31 mei 2015. U verlengt dan per 1 juni en kunt dan nog gebruiken maken van een totaalmaximum-duur van 3 jaar.

Meer weten over salarizaken?