058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Toch locatieonderscheid bij personeelsfeesten onder WKR

Het locatieonderscheid bij personeelsfeesten- of uitjes blijft onder de werkkostenregeling(WKR) bestaan. Dit blijkt uit recent gepubliceerde aanvullende vragen en antwoorden naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst. Dat meldt PricewaterhouseCoopers. Maaltijden en consumpties in het kader van een extern gehouden personeelsfeest met een consumptief karakter, zijn volgens de Belastingdienst (toch weer) niet vrijgesteld. De werkgever kan deze kosten wel in het forfait onderbrengen.
Op werkplek of externe locatie. Om de totale kosten van een personeelsfeest goed in te kunnen schatten, is het van belang om de fiscale gevolgen van het feest in kaart te brengen. In dat kader is goed te beseffen dat een personeelsfeest op de werkplek in de regel fiscaal vriendelijker wordt behandeld dan een feest op een externe locatie. Het verschil zit met name in de behandeling van maaltijden, consumpties en andere voorzieningen. Ook het programma van de dag speelt weer meer een rol bij de fiscale consequenties.
Handboek Loonheffingen
In het Handboek Loonheffingen 2015 is het standpunt geformuleerd dat de kosten van een personeelsfeest op een externe locatie in zijn geheel tot het loon behoren (en tevens door de werkgever ten laste van het werkkostenbudget mogen worden gebracht). Vervolgens gaf de Belastingdienst in het webinar een soepelere uitleg: consumpties en maaltijden in het kader van een extern gehouden personeelsfeest mochten onbelast op basis van de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten. Uit de meeste recente vragen en antwoorden kan de conclusie worden getrokken dat de Belastingdienst terugkeert naar de tekst van het Handboek. Een gerichte vrijstelling voor verblijfskosten blijft – afhankelijk van de programma – echter onder voorwaarden mogelijk
.

Meer weten over salarizaken?