058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een bedrag dat een werknemer mee krijgt bij een ontslag. De vergoeding is vanaf 2016 verschuldigd voor werknemers die 2 jaar of langer bij een baas werken (ongeacht de vorm). De werknemer krijgt recht op een derde maandsalaris per dienstjaar. De werknemer zou daarvan een opleiding kunnen betalen of een overbrugging naar een nieuwe baan. Indien een werknemer meer dan 10 dienstjaren heeft dan wordt de vergoeding voor de dienstjaren boven de 10, een half maandloon. Het maximum wordt 1 jaarsalaris.

Meer weten over salarizaken?