058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Twitter geen relatiebeding

Indien je nadat je uit dienst bent getreden bij je werkgever contacten behoudt met relaties van je werkgever via Twitter, dan is dat niet in strijd met een eventuele relatiebeding. In een arbeidsovereenkomst kan een beding zijn opgenomen, bijvoorbeeld een relatiebeding. Een relatiebeding bepaalt meestal dat je geen contacten mag onderhouden met de relaties van je werkgever na uitdiensttreding. Je mag ook geen werkzaamheden verrichten voor deze relaties. ‘Contact onderhouden’ is een ruim begrip. Het Hof heeft hier inmiddels iets meer duidelijkheid over gegeven. Twitter valt niet onder zo’n relatiebeding, tenzij dit expliciet vermeld wordt.

Meer weten over salarizaken?