058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Uitstel werkkostenregeling?

Volgens Het Financieel Dagblad wordt de werkkostenregeling (WKR) met één of twee jaar uitgesteld. Zo bevestigden bronnen op het ministerie van Financiën aan de redactie van de krant.

Ondanks het vooruitzicht van lastenverlichting, zijn werkgevers tot nu toe niet erg enthousiast geweest over de WKR. Ongeveer 80% van de bedrijven hanteerde bijvoorbeeld vorig jaar nog de oude regeling. Volgens werkgevers levert de invoering van de WKR juist te weinig verlichting van de administratieve lasten op. De nieuwe regeling is nog steeds ingewikkeld, vereist een grondige voorbereiding en dreigt voor sommige sectoren zoals de detailhandel, horeca en zorg slechter uit te pakken dan het oude regime.
Staatssecretaris Frans Weekers zou nu echter tot uitstel bereid zijn om een aantal knelpunten in de regeling op te lossen. Het uitstel zou zo’n één tot twee jaar kunnen duren.
(Bron: www.fd.nl)

Meer weten over salarizaken?