058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Uitzondering ketenbepaling voor seizoenswerkers

Uitzondering ketenbepaling voor seizoenswerkers

Op dit moment is het zo dat u een medewerker 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geven die in totaal maximaal 2 jaar duren. Bijvoorbeeld twee keer een half jaar en één arbeidsovereenkomst voor een jaar. Daarna heeft de medewerker recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tenzij hij 6 maanden uit dienst gaat. Op deze regel zou een uitzondering komen voor seizoenswerkers.
Voor deze medewerkers zou u na 3 maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogen opstellen. Het verkorten van de termijn wordt afgesproken in de desbetreffende cao’s.
Het voorstel zou per 1 juli 2016 in gaan, echter is de ingangsdatum van deze wijziging nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste kamer.

Meer weten over salarizaken?