058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Vakbonden willen meer loon en derde jaar WW

Vakcentrales FNV en CNV zetten voor 2015 onder andere in op meer loon en een derde jaar WW. Dat maakten de werknemersorganisaties bekend in hun arbeidsvoorwaardebeleid voor volgend jaar.

De FNV wil dat in 2015 iedere werknemer er gemiddeld 900 euro per jaar bij krijgt.
Dat moet tot stand komen met een looneis van maximaal 3 procent of via een loonsverhoging. Volgens de vakorganisatie profiteren hier vooral de lagere en middeninkomens van.

“We zien de verschillen ook in Nederland steeds meer toenemen. Tegelijkertijd willen de mensen die werken er nu ook eindelijk weer eens wat bij krijgen. Met deze voorstellen verbeteren we de koopkracht en pakken we tegelijkertijd die groeiende ongelijkheid aan”, zegt Mariëtte Patijn, coördinator arbeidsvoorwaarden van de FNV.

Meer loon is volgens de FNV ook goed voor de werkgelegenheid. Als mensen werk hebben geven ze meer uit, betalen ze meer belasting en zijn minder uitkeringen nodig, redeneert de vakcentrale. Het CNV houdt er rekening mee dat niet sectoren profiteren van het broze herstel van de economie en pleit daarom niet voor een enkele minimale looneis.

“Het is de verantwoordelijkheid van leden en de onderhandelaars in de sectoren om tot een verantwoorde loonvraag te komen”, zegt voorzitter Maurice Limmen. De concrete uitwerking hiervan is volgens de werknemersvoorman een zaak voor de cao-tafel.

De vakcentrales maken zich ook sterk voor een derde jaar WW-uitkering. In het sociaal akkoord is tussen de sociale partners afgesproken dat de WW-duur wordt verkort van 38 naar 24 maanden. De volle 38 maanden kan door de vakbonden worden bedongen aan de onderhandelingstafel.

De FNV wil dit concreet maken in de cao’s die volgend jaar worden afgesloten. Limmen: “Een belangrijke afspraak in het sociaal akkoord is het repareren van de opbouw en lengte van de WW in de cao’s, zodat werknemers kunnen blijven rekenen op fatsoenlijke werkloosheidsuitkering”, aldus Limmen.

Meer weten over salarizaken?