058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Vanaf 2014 werkgeverspremies op de jaaropgaaf

Vanaf 2014 moeten de werkgeverspremies op de jaaropgaaf komen te staan. De tweede kamer wil dat deze premies voor de werknemer zichtbaar worden. Tijdens de behandeling van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) heeft de Tweede Kamer hierom gevraagd. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft reeds bevestigd dat dit haalbaar is. Vanaf het jaar 2014 moeten de werkgeverspremies op de jaaropgaaf komen te staan. Dit heeft als consequentie dat de jaaropgaaf 2013 al aan deze voorwaarden moet voldoen. U verstrekt namelijk de jaaropgaaf over 2013 in het jaar 2014.

Meer weten over salarizaken?