058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Vaststellen beslagvrije voet moet eenvoudiger

Het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet van mensen met schulden moet eenvoudiger. Het bedrag van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen – de beslagvrije voet – is van belang voor schuldenaren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en moet voorkomen dat ze nog verder in de financiële problemen komen.
Volgens de staatssecretarissen Klijnsma van Sociale Zaken en Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is het nu te ingewikkeld om die beslagvrije voet vast te stellen. Daar gaat het kabinet wat aan doen, zo is te lezen in een brief naar de Tweede Kamer.
Vast bedrag
Het blijkt voor schuldenaren lastig alle informatie te verzamelen en goed door te geven. Daardoor valt de beslagvrije voet nogal eens te laag uit. Op dit moment wordt bekeken hoe schuldenaren en schuldeisers op een eenvoudige manier de beslagvrije voet kunnen samen stellen. Er wordt gedacht aan één vast bedrag, gebaseerd op eenvoudig vast te stellen gegevens. Dat moet een forse verbetering worden voor beide partijen.
Kostendelersnorm
Het kabinet gaat ook serieus aan de slag met de signalen van gerechtsdeurwaarders en Belastingdienst, die waarschuwen dat de berekening van de beslagvrije voet nog ingewikkelder wordt als de kostendelersnorm wordt ingevoerd. Die is voorzien voor juli 2015 en zorgt volgens de betrokken partijen voor meer complexiteit en hogere uitvoeringskosten.
Betere informatievoorziening
De informatievoorziening voor mensen met schulden wordt fors verbeterd. Zo komt er een helder informatieformulier en zullen gerechtsdeurwaarders schuldenaren vaker wijzen op het belang van het aanleveren van de juiste gegevens.
Verder ontwikkelt het Rijk een praktische tool op basis waarvan burgers snel kunnen berekenen hoe hoog hun beslagvrije voet ongeveer zal zijn.
Digitale beslagregister
Alle gerechtsdeurwaarders worden dit jaar aangesloten op het digitale beslagregister dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen verschillende gerechtsdeurwaarders die bij eenzelfde persoon beslag leggen, dit beter met elkaar en met hun opdrachtgever af stemmen. Zo kan de beslagvrije voet beter worden gerespecteerd.
 

Meer weten over salarizaken?