058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Kritiek op nieuwe wet: 'Vijf maanden proeftijd slecht idee'

Het plan van Minister Koolmees de regels voor een proeftijd in een arbeidsovereenkomst te veranderen en vooral het plan een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken in vaste contracten, heeft veel kritiek gekregen. Van meerdere kanten werd er stevige kritiek geuit op het voornemen van het kabinet om de mogelijkheden de proeftijd te verruimen naar 5 maanden. Op dit moment is de maximale proeftijd die een werkgever met een werknemer mag afspreken nog twee maanden. De vraag is of de nieuwe maatregel uit het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) behouden blijft.
De Raad van State en vakbonden zijn het er niet mee eens. Zij willen dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans schrapt.

Ook wetenschappers en arbeidsjuristen hebben het kabinet geadviseerd de nieuwe regels niet door te voeren. Waarom? Er is angst voor misbruik van de regels door werkgevers. Vermoed wordt dat werkgevers alleen contracten aanbieden met de bedoeling net voor afloop van de proeftijd het contract weer te beëindigen.  Ook is het onzeker of het doel van de wijziging behaald wordt. Zo is het onzeker of de proeftijdwijzigingen tot meer vaste banen zullen leiden. Zoals te verwachten, hebben de werkgeversverenigingen laten weten dat zij het voorstel voor een langere proeftijd wel steunen.

Minister Koolmees gaat onderbouwen dat de nieuwe regels daadwerkelijk voor meer vaste contracten gaan zorgen en niet tot misbruik leiden.
 

Meer weten over salarizaken?