058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Verbod inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli

Het blijft na 1 januari 2016 toch mogelijk om inhoudingen te doen op het loon van werknemers en hun daardoor minder dan het wettelijk minimumloon uit te betalen.
Minister Asscher heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016. In zijn brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon valt.
Volgens hem is het de afgelopen maanden gebleken dat het complexe materie betreft waarbij rekening dient te worden gehouden met een breed palet aan mogelijke consequenties.
Loonstijging

Meer weten over salarizaken?