058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Vergoeding auto en bijtelling

U moet ervoor zorgen dat de reiskostenvergoeding die u aan uw werknemer vergoedt niet zo ruim is dat u alle autokosten van de werknemer vergoedt. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van een verkapte auto van de zaak, met alle gevolgen van dien. Indien de reiskostenvergoeding wel alle autokosten van de werknemer dekt, dan dient u ook een bijtelling voor privé gebruik auto bij het loon te tellen. De auto van de zaak is grondslag voor de werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet, de kosten hiervan kunnen flink oplopen.

Meer weten over salarizaken?