058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Verloning Schilders

Heeft u personeel in de branche schilders, dan verandert er het een en ander voor u en uw personeel.
Wanneer er gekozen is voor de loonbelastingtabel “met vakantiebonnen 20 vakantiedagen of meer”, wordt er mogelijk teveel arbeidskorting verrekend. Dat komt omdat die tabel er vanuit gaat dat mensen niet het hele jaar werken, maar hun vrije dagen opnemen en dan geen loon (en arbeidskorting) krijgen.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen. 
Vakantietoeslag 
Vanaf periode 6 (die start op 23 mei 2016) reserveert de werkgever iedere periode 8% vakantietoeslag voor de werknemers. In mei 2017 betaalt de werkgever naast het loon, 8% vakantietoeslag over het loon van periode 6 van 2016 tot en met periode 5 van 2017. Dat doet de werkgever voortaan ieder jaar.
Verlofdagen
Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het loon door over verlof-, vakantie- en feestdagen. De werkgever kan hiervoor in 2016 al beginnen met reserveren. Deze dagen zijn namelijk niet, zoals de werkgever dat was gewend, in de premie voor de vakantierechten van 2016 opgenomen. Daardoor is de premie gerekend over 2016 fors lager.
Uit dienst
Voor alle werknemers die na periode 5 (die eindigt op 22 mei 2016) uit dienst gaan, betaalt de werkgever het vakantiegeld ‘naar rato’ in de periode dat de werknemer uit dienst gaat.
Extra verlof oudere werknemers en administratiekosten
De premie-inning voor het extra verlof van oudere werknemers loopt in 2016 gewoon door. De premie voor de administratiekosten loopt in 2016 ook gewoon door omdat de werkzaamheden die uit deze premie worden betaald, tot eind 2016 plaatsvinden.
Wat betekent dit voor werknemers in 2016?
Werknemers ontvangen hun vakantierechten zoals zij dit gewend zijn: in mei en in november. Alle rechten die zij hebben opgebouwd blijven geldig. Bij de najaarsverzilvering in november krijgen zij alle nog resterende vakantierechten in één keer uitbetaald. Werkgevers en werknemers hoeven hier niets voor te doen.
De vakantierechten van werknemers vanaf 2017
De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2017 het loon over feest- en verlofdagen door. Daarnaast ontvangt de werknemer bij de loonbetaling van mei 2017, 8% vakantietoeslag over het loon van periode 6 van 2016 tot en met periode 5 van 2017 van de werkgever. Dit doet de werkgever voortaan ieder jaar.
Tot slot
Het overgaan van de systematiek met een Vakantiefonds naar een reguliere vakantiegeldregeling heeft een mogelijk gevolg. Het kan zijn dat de fiscale inkomens van werknemers in 2016 iets lager uitvallen dan andere jaren. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen van de belastingdienst die de werknemers ontvangen. Werknemers worden hier in het najaar nader over geïnformeerd.

Meer weten over salarizaken?