058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Voorlopig geen quotum voor arbeidsgehandicapten

Er zijn vorig jaar meer volwaardige banen gerealiseerd voor arbeidsgehandicapten dan afgesproken. Nu daarmee de streefcijfers zijn gehaald, ziet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) voorlopig geen reden om een wettelijk quotum in te voeren.
Het aantal banen valt fors hoger uit dan kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden eerder overeenkwamen in het Sociaal Akkoord. Het streven was om van 1 januari 2013 tot eind 2015 in totaal 9000 banen van 25,5 uur per week te creëren. Volgens het ministerie is dit aantal ruimschoots overschreden en zijn het er ruim 21.000 geworden. Het gaat om zo’n 15.600 banen in het bedrijfsleven en nog eens ruim 5400 bij de overheid.
Uiteindelijk moeten er de komende jaren 125.000 volwaardige werkplekken gecreëerd worden. Bedrijven nemen er daarvan 100.000 voor hun rekening, de overheid heeft zich vastgelegd op 25.000 banen erbij. Het gaat hierbij overigens niet om allemaal nieuwe banen voor nieuwe mensen. Een behoorlijk deel van de plekken is ingenomen door mensen die eerder al bij de sociale werkplaatsen werkten. Ook is het aantal mensen dat in dienst wordt genomen vooral bij de overheid nog beperkt: een groot gedeelte is gedetacheerd of werkzaam via uitzendbureaus.
Vakbonden FNV en CNV zijn blij met de behaalde resultaten. ,,We vinden het een mooi resultaat”, zegt vicevoorzitter van de FNV Ruud Kuin. ,,Tegelijkertijd zullen we er op toezien, dat het duurzame banen zijn want dat alleen zo bied je echt perspectief aan mensen. Wat dat betreft wordt 2017 een cruciaal jaar. Als het aantal garantiebanen dan niet wordt gehaald, kan worden teruggevallen op het invoeren van een quotumwet.”
001_rb-image-1645231
 

Meer weten over salarizaken?