058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Vraag naar arbeid trekt in 2015 aan

De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid zo blijkt uit cijfers van het CPB.

De aantrekkende wereld- en Europese economie vormen de stuwende kracht achter de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer aldus het Centraal Planbureau.

Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan. In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren ook de consumptie weer, in lijn met een groei van het loon- en uitkeringsinkomen. De inflatie blijft dit en volgend jaar bescheiden met een percentage van 1½ procent in beide jaren. De loonontwikkeling loopt op, maar blijft door de situatie op de arbeidsmarkt gematigd.

Meer weten over salarizaken?