058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werkgevers benutten vrije ruimte WKR niet volledig

Werkgevers in Nederland laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.
Dat blijkt uit het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen.
Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

  1. Angst om het budget te overschrijden (44 procent)
  2. Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35 procent)
  3. Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11 procent)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari 2015 verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.
“De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree.
“Vaak weet men niet van de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie binnen de huidige regeling. Door kennis te nemen van de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen.
Meer informatie over de werkkostenregeling vindt u in onze whitepaper.
stagiair-ontbreekt-in-cao
Datum: 15 oktober 2015

Meer weten over salarizaken?