058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wat is de verjaringstermijn van vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar zijn opgenomen. Dit is dus vóór 1 juli. Neemt een medewerker de vakantiedagen niet op? Dan komen deze te vervallen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen is de vervaltermijn vijf jaar.
Soms geldt er een andere opnamevolgorde. Zo kan in de cao of arbeidsovereenkomst zijn bepaald dat wettelijke vakantiedagen later vervallen dan een half jaar na het jaar van opbouw. Een vervroegde vervaltermijn is niét toegestaan. De opnamevolgorde kan ook veranderen als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of doordat de werkgever hem geen ruimte bood om met vakantie te gaan.
Een medewerker mag ook vakantiedagen laten uitbetalen. Dit geldt alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband.Na afloop van het dienstverband worden alle niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald.

 
 

Meer weten over salarizaken?