058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werkbonus naar Loonheffing

De werkbonus geldt voor werknemers geboren in de periode 1949 t/m 1952 met een inkomen tussen 17.139 en 33.326 euro. Momenteel is de werkbonus alleen te verkrijgen via de IB. Vanaf 2014 zal de zogenaamde werkbonus in de loonheffing geïntegreerd worden. Het is nog niet bekend hoe de regels er in 2014 er precies uit gaan zien, maar de verwachting is dat de werking niet verruimd zal worden.

Meer weten over salarizaken?