058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werkgevers met seizoenwerkers vrezen transitievergoeding

Werkgevers met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe transitievergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo’n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Asscher van Sociale Zaken op haar website de regels aan te passen.
Ook in de Tweede Kamer bestaat ongerustheid. Volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder is er sprake van een “onbedoeld effect” van de wet en moet er een oplossing komen. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vreest dat seizoenswerkers de dupe worden van de nieuwe regels. Om te voorkomen dat ze een transitievergoeding moeten betalen, zullen bedrijven hen massaal op straat zetten, voorspelt ook Mulder.
De kritiek op de nieuwe ontslagvergoeding spitst zich toe op de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt. Tot dusver hielden ondernemers een periode van drie maanden aan tussen twee contracten. Daardoor was volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoefde er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Maar volgens het nieuwe regime is er een onderbreking van zes maanden nodig.
De Tweede Kamer debatteert woensdag 11 februari met Asscher over de nieuwe ontslagvergoeding. De minister zei eerder dat de opbouw van deze vergoeding “niet zodanig is dat werkgevers hierdoor voor onoverkomelijke problemen zullen worden gesteld”. De ontslagvergoeding, straks transitievergoeding geheten, zal een derde maandsalaris per dienstjaar gaan bedragen.
Ontslagvergoeding
 

Meer weten over salarizaken?