058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Werkgeversvereniging AWVN pleit voor 'waar-je-werktbudget'

Werkgeversorganisatie AWVN pleit voor een nieuwe regeling voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. De verwachting is dat werknemers ook na de coronacrisis vaker thuis zullen werken. Ze willen daarom af van de huidige vaste reiskostenvergoeding en willen in plaats daarvan voor een ‘waar-je-werktbudget’,

Uit potje kan de werkgever kosten vergoeden naargelang de gemaakte kosten bij thuiswerken en het aantal werkelijk afgelegde kilometers als op de zaak gewerkt wordt. Dat totale budget zou dan fiscaal aftrekbaar moeten zijn. AWVN denkt dat de reiskostenvergoeding vanaf 1 januari niet meer aftrekbaar is wanneer die niet wordt gebruikt voor het vergoeden van daadwerkelijk gereden kilometers. De overheid heeft daar in verband met de coronacrisis een uitzondering voor gemaakt. “We denken dat dit vanaf januari komt te vervallen”, zegt een woordvoerder van de werkgeversvereniging.
Uit onderzoek onder de achterban komt naar voren dat liefst 95 procent van de werkgevers verwacht dat medewerkers na de coronacrisis één of meer dagen in de week thuis blijven werken. Een op de vijf van de ondervraagde werkgevers geeft de werknemer nu al een thuiswerkvergoeding. “Daarbij is een bedrag van 2 euro per dag gebruikelijk”, stelt AWVN.
Het Nibud becijferde dat dit ongeveer het bedrag is dat een dag thuiswerken kost. De kosten betreffen met name de extra uitgaven voor stroom, water, gas, toiletpapier, koffie en thee.
Omdat veel mensen thuiswerken, snapt minister Koolmees de wens van de AWVN: “Nu minder wordt gereisd, is het logisch om erover na te denken hoe je het geld voor reiskostenvergoedingen op een andere manier kan inzetten”, zegt hij. Maar hij vindt het vooral aan werkgevers en werknemers om dat te regelen.

Meer weten over salarizaken?