058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wet aanpak schijnconstructies vanaf 1 juli

De Wet Aanpak Schijnconstructies moet vanaf 1 juli een einde maken aan constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon of het cao-loon betalen. Dat gebeurt nog vaak in de tuinbouw, de bouw en in het transport. Het leidt tot onderbetaling van werknemers, maar ook tot oneerlijke concurrentie voor fatsoenlijke werkgevers die wel gewoon het minimum- of cao-loon betalen. Nederlandse werknemers hebben er last van omdat zij vaak duurder zijn dan Polen of Bulgaren die onder de prijs werken.
Asscher presenteerde de wet in december. De VVD vond Asschers eerste voorstel te ver gaan. De liberalen gaan nu wel instemmen. Nu mogen werkgevers kosten inhouden op het loon voor bijvoorbeeld huisvesting of een zorgverzekering. Maar malafide werkgevers houden ook geld in voor maaltijden of voor vermeende slijtage aan de weg. Ook worden soms boetes opgelegd voor hard praten op de werkvloer.
Verbod op looninhouding
Asscher en de Kamer willen daarvan af, en de minister verbiedt daarom de looninhouding als daardoor minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Maar dat mag er niet toe leiden dat arbeiders uit Midden- en Oost-Europa in handen vallen van huisjesmelkers of massaal niet verzekerd zijn. Asscher stelde in het Kamerdebat dat de werkgever de zorgpremie kan inhouden van het vakantiegeld. Dan blijft het netto-minimumloon onaangetast.
Oplossing
Maar de bedragen voor huren zijn daarvoor te hoog. Asscher kijkt naar een oplossing, om te voorkomen dat er weer problemen ontstaan rond woningen waar te veel Oost-Europeanen onder slechte omstandigheden en te klein gehuisvest bij elkaar zitten.
Ontslagvergoeding

Meer weten over salarizaken?