058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wet Invoering Extra Geboorteverlof aangenomen

Vandaag is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (de WIEG) aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat de wet in werking gaat en dat jonge ouders binnenkort meer tijd samen met hun pasgeboren kindje krijgen.
Partners krijgen vanaf 1 januari 2019 bij de geboorte van hun kind 1 week betaald verlof. Nu is dat nog 2 dagen. En vanaf 1 juli 2020 mogen partners in het eerste halfjaar 5 weken vrij nemen. Dan krijgen ze een UWV-uitkering van 70% van hun loon.

Het voorstel is opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 oktober 2018 bijna unaniem aangenomen; alleen de SGP stemde daar tegen.

Het voorstel wijzigt ook het adoptieverlof. Werknemers die een kind uit het buitenland adopteren. Om de band met het kind te versterken wordt dat verlof uitgebreid van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

Meer weten over salarizaken?