058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Op 10 juni heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op 1 januari 2015 zal de Wet in gaan. De verkorting ketenbepaling gaat 1 juli 2015 in. Wij herinneren u tegen die tijd nog wel even aan de consequenties m.b.t. tijdelijke contracten. Mochten er binnenkort nog tijdelijke werknemers aangenomen worden laat dan het tijdelijke contract eindigen op 31 mei 2015. U kunt dan verlengen per 1 juni 2015 en dat valt dan nog onder de huidige wetgeving met een maximum van 3 jaar voor tijdelijke contracten.

Meer weten over salarizaken?