058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wet Werk en Zekerheid per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 gaan de eerste wijzigen In de Wet Werk en Zekerheid in. Houdt de wijzigingen in de gaten want voordat u het weet is uw personeel vast bij u in dienst of bent u ze een vergoeding verschuldigd. Hieronder ziet de belangrijkste wijzigingen per 1-1-2015:

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft’. Is dit het geval, dan moet u in het concurrentiebeding aangeven waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig.
  • Heeft een werknemer een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat eindigt van rechtswege? Dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Komt u de aanzegtermijn niet na dan bent u een vergoeding verschuldigd.

Meer weten over salarizaken?