058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 gepubliceerd

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:
€ 1.615,80 per maand;
€ 372,90 per week;
€ 74,58 per dag.

Bekijk het volledige overzicht in de Staatscourant (publicatie 24 oktober 2018).
 
 

Meer weten over salarizaken?