058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 gepubliceerd

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden, zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.
Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag. Er is geen vast minimumloon per uur. U deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).

Meer weten over salarizaken?