058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd

De WHK premie bestaat op dit moment uit drie delen, de WGA-vast, WGA-flex en de ZW-flex. Per 1 januari 2017 worden de premiedelen WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één premie, de WGA-totaal. De premieopbouw voor grote en middelgrote werkgevers zal hierdoor veranderen. Omdat deze onder- en bovengrenzen afzonderlijk bepaald worden, kan het zo zijn dat een werkgever voor WGA-flex de maximumpremie betaalt en voor WGA-vast niet (of andersom). Dat kan ervoor zorgen dat de WGA-totaal-premie per 2017 hoger uitvalt.
d.d. 17-5-2016
Belastingdienst

Meer weten over salarizaken?