058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Wijziging sectorpremie Grafische industrie per 1-1-2018

De splitsing tussen de sectorpremies Grafische industrie exclusief fotografen (Risicopremiegroep 01) en Grafische industrie fotografen (Risicopremiegroep 02) komt per 1-1-2018 te vervallen. Beide sectorpremies worden samengevoegd tot één nieuwe Risicopremiegroep 03 Grafische industrie.
D.d. 22-8-2017
Salarisadministratie laten doen

Meer weten over salarizaken?